Teatras. Kinas

INSTITUCIJŲ FONDAI

KŪRYBINĖS SĄJUNGOS, DRAUGIJOS

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

307

Lietuvos TSR kinematografininkų sąjunga (1958 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.3

651

Lietuvos kinematografininkų sąjunga (nuo 1991 m.)

Ap.1    Ap.3

69

Lietuvos TSR teatro draugija (1946 – 1987 m.)

Ap.1    Ap.4    Ap.5

677

Lietuvos teatro sąjunga (nuo 1987 m.)

Ap.1    Ap.4

KULTŪROS DRAUGIJOS

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

292

Baltarusių muzikos- dramos būrelis Vilniuje (1911 – 1919 m.)

Ap.1

92

Lietuvių teatro kūrėjo Juozo Vaičkaus vardui įamžinti draugija (1938 – 1941 m.)

Ap.1

290

Lietuvos artistų-muzikų draugija (1926 – 1940 m.)

Ap.1 

573

Lietuvos teatro istorijos ir tradicijų draugija (nuo 1991 m.)

Ap.1

523

„Liutnios“ draugijos ir lenkų teatrų dokumentų rinkinys (1905 – 1941 m.)

Ap.1

692

Scenos mylėtojų draugija „Teatrinės iniciatyvos“ (1994 – 2001 m.)

Ap.1

TEATRAI

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

24

Kapsuko valstybinis dramos teatras (1956 – 1962 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4    Ap.5

101

[Kauno] valstybės teatras (1920 – 1940 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4

99

Kauno valstybinis operos, dramos ir baleto teatras (1940 – 1941 m.)

Ap.1    Ap.2

100

Kauno didysis teatras (1941 – 1944 m.)

Ap.1    Ap.2

282

Kauno valstybinis dramos teatras (1944 – 1949 m., 1959 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.6

737

Nacionalinis Kauno dramos teatras (nuo 1990 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.4

284

Jungtinis Kauno jaunimo teatro ir Kauno muzikinės komedijos teatro fondas (1940 – 1949 m.)

Ap.1   Ap.2   Ap.3   Ap.4   Ap.5   Ap.6

343

Kauno miesto savivaldybės jaunasis dramos teatras (1941 – 1944 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4    Ap.5

136

Kauno jaunojo žiūrovo teatras (1949 – 1959 m.)

Ap.1   Ap.2   Ap.3   Ap.4   Ap.5   Ap.6

344

Kauno valstybinis muzikinis dramos teatras (1949 – 1959 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3

126

Kauno valstybinis muzikinis teatras (1959 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.5    Ap.6

747

Kauno valstybinis muzikinis teatras (nuo 1990 m.)

Ap.1    Ap.2

310

Kauno valstybinis lėlių teatras (1958 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.6

776

Kauno valstybinis lėlių teatras (nuo 1990 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3

160

Klaipėdos dramos teatras (1945 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4    Ap.8

627

Klaipėdos dramos teatras (nuo 1990 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4

641

Klaipėdos muzikinis teatras (1986 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.4

795

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (1990–2007 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.4

159

Klaipėdos rusų dramos teatras (1947 – 1949 m.)

Ap.1

200

Lietuvos TSR valstybinis akademinis dramos teatras (1940 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4    Ap.6

590

Lietuvos nacionalinis dramos teatras (nuo 1990 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.6

97

Lietuvos TSR valstybinis akademinis operos ir baleto teatras (1944 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.6

752

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (nuo 1990 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.5

516

Lietuvos TSR valstybinis jaunimo teatras (1965 – 1989 m.)

Ap.1   Ap.2   Ap.3   Ap.4   Ap.5   Ap.7

636

Lietuvos valstybinis jaunimo teatras (nuo 1990 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4    Ap.7

76

Lietuvos TSR valstybinis rusų dramos teatras (1945 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.5

744

Lietuvos rusų dramos teatras (nuo 1990 m.)

Ap.1

162

Marijampolės dramos teatras (1945 – 1947 m.)

Ap.1

152

Panevėžio dramos teatras (1940 – 1989 m.)

Ap.1   Ap.2   Ap.3   Ap.4   Ap.6   Ap.7

634

Juozo Miltinio dramos teatras (nuo 1990 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.6

86

Šiaulių dramos teatras (1944 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.6

751

Šiaulių dramos teatras (nuo 1990 m.)

Ap.1    Ap.2

628

„Šiaurės Atėnų“ teatras (1989 – 1994 m.)

Ap.1

44

Vilniaus miesto teatras (1809 – 1882 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3

199

Vilniaus miesto teatras (1941 – 1944 m.)

Ap.1

742

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras (nuo 1990 m.)

Ap.1    Ap.4

345

Vilniaus valstybinis lėlių teatras (1944 – 1949 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3

468

Vilniaus teatras „Lėlė“ (1958 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.5

732

Vilniaus teatras „Lėlė“ (nuo 1991 m.)

Ap.1    Ap.2

336

Vilniaus valstybinio universiteto liaudies teatro dokumentų rinkinys (1964 – 1980 m.)

Ap.1

85

Žemaičių dramos teatras (1945 – 1949 m.)

Ap.1

KITOS ĮSTAIGOS

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

91

Kino filmų cenzūra (1932 – 1940 m.)

Ap.1

29

Lietuvos kino studija (1945 – 1991 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4    Ap.5    Ap.6    Ap.8    Ap.9

637

Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos kino studija (1992 – 1999 m.)

Ap.1    Ap.3    Ap.4    Ap.5

341

Respublikinė teatrų tiekimo kontora prie Meno reikalų valdybos (1945 – 1952 m.)

Ap.1

ASMENŲ FONDAI

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

124

Jonas Alekna

Ap.1

635

Irena Aleksaitė

Ap.1

149

Rostislavas Andrejevas

Ap.1

522

Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė (Žibuntas Mikšys)

Ap.1    Ap.2 

460

Bronius Babkauskas

Ap.1

312

Steponas Bacevičius

Ap.1

518

Audronė Bagatyrytė ir Edmundas Leonavičius

Ap.1

304

Ignas Balčiūnas

Ap.1

256

Donatas Banionis

Ap.1

685

Raimundas Banionis

Ap.1

421

Petras Baravykas

Ap.1

502

Antanas Barčas

Ap.1

252

Janina Berūkštytė-Trinkūnienė

Ap.1

318

Vytautas Bičiūnas, Natalija Bičiūnienė (Bičiūnų šeima)

Ap.1

250

Jonas Byra

Ap.1

546

Balys Bratkauskas ir Irena Leonavičiūtė-Bratkauskienė

Ap.1

582

Algimantas Bružas

Ap.1

770

Juozas Budraitis

Ap.1

239

Janina Budrikaitė

Ap.1

453

Olga Cholina

Ap.1

389

Stasys Čaikauskas

Ap.1

440

Marija Červinskaitė-Pauliukonienė

Ap.1

358

Elena Čiudakova

Ap.1

154

Olga Dubeneckienė (Švede) -Kalpokienė

Ap.1

606

Alfonsas Dūdys

Ap.1

401

Kęstutis Elertas

Ap.1

302

Kazys Gecevičius

Ap.1

471

Audronė Girdzijauskaitė

Ap.1

130

Viktoras Golovčineris

Ap.1

762

Almantas Grikevičius

Ap.1

183

Emilija Grikevičiūtė

Ap.1

217

Valerija Gruodytė-Ratkevičienė ir Stasys Ratkevičius

Ap.1

442

Ona Gudzinskaitė-Tolskaitė

Ap.1

195

Ieva Gurinaitė ir Stasys Paska

Ap.1

580

Alisa Iljina

Ap.1

429

Vaclovas Ivanauskas

Ap.1

246

Galina Jackevičiūtė

Ap.1

556

Dagnė Jakševičiūtė

Ap.1

581

Eugenija Nijola Jankutė

Ap.1

392

Rudolfas Jansonas

Ap.1

619

Genovaitė Jasiūnaitė-Beržinienė

Ap.1

557

Vladimiras Jefremovas

Ap.1

575

Michailas Jevdokimovas ir Renata Vagnerytė

Ap.1

319

Romualdas Juknevičius ir Ona Knapkytė

Ap.1

150

Danutė Juronytė ir Leonardas Zelčius

Ap.1

639

Eduardas Kaniava

Ap.1

456

Juozas Kanopka

Ap.1

666

Elžbieta Kardelienė

Ap.1

253

Gediminas Karka ir Eugenija Šulgaitė

Ap.1

505

Jonas Kavaliauskas

Ap.1

274

Petras Kežinaitis

Ap.1

545

Kazimiera Kymantaitė

Ap.1

319

Ona Knapkytė ir Romualdas Juknevičius

Ap.1

151

Petras Kubertavičius ir Antanina Vainiūnaitė -Kubertavičienė

Ap.1

15

Henrikas Kurauskas

Ap.1

592

Olga Kuzmina-Dauguvietienė

Ap.1

715

Laima Lankauskaitė

Ap.1

281

Antanina Lauciškaitė

Ap.1

311

Juozas Laucius

Ap.1

618

Antanina Leimontaitė ir Vincas Steponavičius

Ap.1    Ap.2 

518

Edmundas Leonavičius ir Audronė Bagatyrytė

Ap.1

546

Irena Leonavičiūtė-Bratkauskienė ir Balys Bratkauskas

Ap.1

196

Teodora Liaugaudaitė-Mačiulienė

Ap.1

330

Vanda Lietuvaitytė

Ap.1

132

Vladas Limantas

Ap.1

103

Aldona Liobytė

Ap.1

294

Marija Lipčienė

Ap.1

601

Julijonas Juozas Lozoraitis

Ap.1

423

Balys Lukošius

Ap.1

550

Gytis Lukšas

Ap.1

549

Romualdas Lukšas ir Aleksandra Tamoliūnaitė

Ap.1    Ap.2 

504

Veronika Lunskaitė

Ap.1    Ap.2 

566

Antanas Mackevičius

Ap.1

470

Vytautas Maknys

Ap.1

711

Gražina Mareckaitė

Ap.1

461

Zuzana Masiulevičiūtė

Ap.1

255

Algimantas Masiulis

Ap.1

186

Jadvyga Matulytė

Ap.1

386

Juozas Mažeika

Ap.1

385

Vytautas Mažeika

Ap.1

640

Olga Mažeikytė-Zavadskienė

Ap.1

378

Vytautas Mikalauskas

Ap.1

539

Raimondas Minderis

Ap.1

568

Monika Mironaitė

Ap.1

767

Leonidas Muraška

Ap.1

279

Vaclovas Muraška

Ap.1

323

Laimonas Noreika

Ap.1

569

Regina Paliukaitytė

Ap.1

195

Stasys Paska ir Ieva Gurinaitė

Ap.1

391

Algirdas Paulavičius

Ap.1

430

Adomas Petkevičius

Ap.1

528

Stasys Petraitis ir Jadvyga Ramanauskaitė

Ap.1

315

Jurgis Petrauskas

Ap.1

254

Stasys Petronaitis

Ap.1

659

Stasys Pilka

Ap.1

295

Potencija Pinkauskaitė

Ap.1

709

Sigitas Ramelis

Ap.1

217

Stasys Ratkevičius ir Valerija Gruodytė-Ratkevičienė

Ap.1

576

Birutė Raubaitė

Ap.1

131

Ilja Rud-Gercovskis (Rudas)

Ap.1

299

Veronika Ruminavičiūtė

Ap.1

588

Aliodija Ruzgaitė

Ap.1

513

Algirdas Sabalys

Ap.1

355

Vladas Sipaitis

Ap.1

515

Rimantas Siparis

Ap.1

464

Rūta Staliliūnaitė

Ap.1

387

Leonas Stanevičius

Ap.1

308

Juozas Stanulis

Ap.1

375

Jonas Strazdas-Jaunutis

Ap.1

321

Ona Šauleckaitė

Ap.1

498

Rimtautas Šilinis

Ap.1

243

Vincas Tamaliūnas

Ap.1

236

Pranas Treinys

Ap.1

340

Kazys Tumkevičius

Ap.1    Ap.2 

577

Ipolitas Tvirbutas

Ap.1

517

Teofilija Vaičiūnienė

Ap.1

151

Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė ir Petras Kubertavičius

Ap.1

575

Renata Vagnerytė ir Michailas Jevdokimovas

Ap.1

303

Vladas Varčikas

Ap.1

339

Stasys Vasaitis

Ap.1

605

Adolfas Večerskis

Ap.1

553

Rimantas Venckus

Ap.1

223

Antanas Vengris

Ap.1

390

Danutė Vidugirytė

Ap.1

665

Remigijus Vilkaitis

Ap.1

408

Vytautas Vitkauskas

Ap.1

163

Kazys Vitkus

Ap.1

257

Regina Zdanavičiūtė

Ap.1

150

Leonardas Zelčius ir Danutė Juronytė

Ap.1

164

Juozas Zubėnas

Ap.1

519

Povilas Zulonas

Ap.1

574

Aleksandras Žadeikis ir Lilija Žadeikytė

Ap.1    Ap.2 

614

Gerardas Žalėnas

Ap.1

241

Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė

Ap.1

570

Aldona Adomaitytė

Ap.1

807

Juozas Gudavičius

Ap.1

 

KOLEKCIJOS

 

Pavadinimas

Apyrašai

43

Pavienių dokumentų rinkinys

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4    Ap.5 

702

Renginių dokumentų kolekcija

Ap.1

 

Pranešti apie netikslumus
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading