Muzika

INSTITUCIJŲ FONDAI

KŪRYBINĖS SĄJUNGOS, JŲ ORGANIZACIJOS

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

21

Lietuvos TSR kompozitorių sąjunga (1940 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3

687

Lietuvos kompozitorių sąjunga (nuo 1990 m.)

Ap.1    Ap.2

654

Lietuvos muzikų sąjunga (nuo 1987 m.)

Ap.1    Ap.2   Ap.3

457

TSRS muzikos fondo Lietuvos skyrius(1945 – 1990 m.)

Ap.1

KULTŪROS DRAUGIJOS

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

292

Baltarusių muzikos-dramos būrelis Vilniuje (1911 – 1919 m.)

Ap.1

222

„Dainos“ draugijos dokumentų rinkinys (1920 – 1941 m.)

Ap.1    Ap.2

290

Lietuvos artistų-muzikų draugija (1926 – 1940 m.)

Ap.1

MOKYMO ĮSTAIGOS

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

84

Kauno valstybinė konservatorija (1923 – 1949 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4    Ap.5

521

Kauno Juozo Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla (1945 – 1993 m.)

Ap.1

526

Kauno specialioji vidurinė muzikos mokykla (1945 – 1965 m.)

Ap.1    Ap.2

527

Kauno Juozo Naujalio vidurinė meno mokykla (1965 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.2

161

Klaipėdos muzikos mokykla (1923 – 1934 m.)

Ap.1    Ap.2

607

Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla (1945 – 1993 m.)

Ap.1

293

Lietuvos liaudies konservatorija (1930 – 1940 m.)

Ap.1

410

Lietuvos valstybinė konservatorija (1944 – 1992 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.8    Ap.9 Ap.10     Ap.11    Ap.12    Ap.13

587

Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetai (1971 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.2

689

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (nuo 1993 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.7

670

Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos muzikos ir teatro pedagogikos institutas (1992 – 1995 m.)

Ap.1

698

Šiaulių aukštesnioji muzikos mokykla (1944 – 1993 m.)

Ap.1

271

[Vilniaus] M.Karlovičiaus konservatorija (1925 – 1940 m.)

Ap.1    Ap.2

270

Vilniaus muzikos mokykla (1941 – 1944 m.)

Ap.1    Ap.2

109

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla (1940 – 1941, 1944 – 1993 m.)

Ap.1    Ap.3    Ap.5    Ap.8

738

Vilniaus konservatorija (nuo 1993 m.)

Ap.1    Ap.4    Ap.6    Ap.7

113

Vilniaus M.K.Čiurlionio vidurinė meno mokykla-internatas (1945 – 1993 m.)

Ap.1    Ap.6

735

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla (nuo 1993 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.6    Ap.7

716

Vilniaus baleto mokykla (1986 – 2001 m.)

Ap.1    Ap.3    Ap.6

272

Žydų muzikos institutas (1925 – 1940 m.)

Ap.1

MUZIKINIAI KOLEKTYVAI

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

264

Lietuvos TSR valstybinė filharmonija (1944 – 1988 m.)

Ap.1    Ap.4    Ap.5    Ap.7

657

Lietuvos nacionalinė filharmonija (nuo 1989 m.)

Ap.1    Ap.5

721

Lietuvos nacionalinės filharmonijos Šiaulių skyrius „Šiaulių filharmonija“ (1989 – 2003 m.)

Ap.1    Ap.4

729

Lietuvos nacionalinės filharmonijos Klaipėdos skyrius „Klaipėdos filharmonija“ (1989 – 2003 m.)

Ap.1    Ap.4

394

Vilniaus filharmonijos liaudies ansamblis (1941 – 1944 m.)

Ap.1

463

Lietuvos TSR valstybinis akademinis nusipelnęs dainų ir šokių liaudies ansamblis „Lietuva“ (1943 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.4

733

Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ (nuo 1991 m.)

Ap.1    Ap.3

145

Lietuvos TSR valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (1971 – 1990 m.)

Ap.1

743

Koncertinė įstaiga Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (nuo 1991 m.)

Ap.1

95

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos muzikinis kolektyvas (1970 – 1992 m.)

Ap.1    Ap.3

741

Viešoji koncertinė įstaiga „Choras Vilnius“ (1993 – 2010 m.)

Ap.1    Ap.3

746

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (nuo 1988 m.)

Ap.1

731

Viešoji įstaiga „Tarptautinis M.K.Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas“ (1995 – 2010 m.)

Ap.1    Ap.3

ASMENŲ FONDAI

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

218

Lionginas Abarius

Ap.1

356

Pijus Adomavičius

Ap.1

477

Benjaminas Alekna

Ap.1

56

Zigmas Aleksandravičius

Ap.1

305

Algirdas Ambrazas

Ap.1

478

Julius Andrejevas

Ap.1

67

Domas Andrulis

Ap.1

444

Algimantas Apanavičius

Ap.1

479

Ramutė Astrauskienė

Ap.1

572

Petras Augulis

Ap.1

623

Miriam Azizbekova

Ap.1

118

Vytautas Bacevičius

Ap.1

70

Valentinas Bagdonas

Ap.1

166

Feliksas Romualdas Bajoras

Ap.1

435

Osvaldas Balakauskas

Ap.1

366

Algimantas Balčiūnas

Ap.1

122

Eduardas Balsys

Ap.1

562

Jūratė Baltramiejūnaitė

Ap.1

454

Kazimieras Viktoras Banaitis

Ap.1

658

Valteris Kristupas Banaitis

Ap.1

169

Vytautas Barkauskas

Ap.1

480

Vidmantas Bartulis

Ap.1

10

Justinas Bašinskas

Ap.1

594

Albinas Batavičius

Ap.1

7

Vitolis Baumilas

Ap.1

232

Antanas Belazaras

Ap.1

615

Vytautas Bičiūnas

Ap.1

54

Jonas Bielionis

Ap.1

250

Jonas Byra

Ap.1

595

Vytautas Blūšius

Ap.1

436

Borisas Borisovas

Ap.1

259

Algimantas Bražinskas

Ap.1

248

Konstancija Brundzaitė

Ap.1

177

Viktoras Budrevičius

Ap.1

178

Pranas Budrius

Ap.1

233

Antanas Budriūnas

Ap.1

301

Laima Burkšaitienė

Ap.1

48

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Ap.1

258

Jonas Dambrauskas

Ap.1

141

Algimantas Daunoras

Ap.1

369

Zofija Didenkienė-Naujalytė, Juozas Naujalis

Ap.1    Ap.2

317

Leopoldas Digrys

Ap.1

445

Povilas Dikčius

Ap.1

764

Liucija Gražina Drąsutienė

Ap.1

175

Balys Dvarionas

Ap.1

108

Jurgis Fledžinskas

Ap.1

753

Julius Gaidelis

Ap.1

148

Jurgis Gaižauskas

Ap.1

58

Konstantinas Galkauskas

Ap.1

446

Viačeslavas Ganelinas

Ap.1

120

Juozas Gaudrimas

Ap.1

142

Antanas Gimžauskas

Ap.1

144

Benjaminas Gorbulskis

Ap.1

465

Klemensas Griauzdė

Ap.1

59

Beatričė Grincevičiūtė

Ap.1

46

Juozas Gruodis

Ap.1

155

Juozas Gudavičius

Ap.1

127

Juozas Indra (Padleckis)

Ap.1

754

Vladas Jakubėnas

Ap.1

245

Albinas Jasenauskas

Ap.1

512

Kazys Jasinskas

Ap.1

337

Bronius Jonušas

Ap.1

530

Antanas Jozėnas

Ap.1

367

Jurgis Juozapaitis

Ap.1

172

Vytautas Juozapaitis

Ap.1

174

Vytautas Jurgutis

Ap.1

260

Julius Juzeliūnas

Ap.1

32

Aleksandras Kačanauskas

Ap.1    Ap.2

755

Jeronimas Kačinskas

Ap.1

261

Vytautas Kairiūkštis

Ap.1

507

Kornelija Kalinauskaitė

Ap.1

722

Algimantas Kalinauskas

Ap.1

57

Mykolas Karka

Ap.1

646

Karnavičių šeima

Ap.1    Ap.2

171

Juozas Karosas

Ap.1

75

Vytautas Karpavičius

Ap.1

583

Rimtautas Kašponis

Ap.1

262

Konradas Kaveckas

Ap.1

667

Antanas Keblys  

Ap.1

182

Abelis Klenickis

Ap.1

191

Vytautas Klova

Ap.1

268

Algimantas Kubiliūnas

Ap.1

481

Giedrius Kuprevičius

Ap.1    Ap.2

437

Bronius Kutavičius

Ap.1

558

Gediminas Kviklys

Ap.1

82

Vytautas Landsbergis

Ap.1    Ap.2

482

Anatolijus Lapinskas

Ap.1

483

Faustas Latėnas

Ap.1

18

Elena Laumenskienė (Stanek)-Morauskienė

Ap.1

65

Vytautas Laurušas

Ap.1

393

Juozas Lingys

Ap.1    Ap.2    Ap.3

555

Saulius Lipčius

Ap.1

203

Aleksandras Livontas

Ap.1

484

Vidas Ločeris

Ap.1

173

Algimantas Lopas

Ap.1

168

Teisutis Makačinas

Ap.1

485

Algirdas Martinaitis

Ap.1

89

Nikodemas Martinonis

Ap.1    Ap.2

382

Juozas Matutis

Ap.1

725

Irena Mikšytė ir Anatolijus Beriozovas

Ap.1

567

Vytautas Miškinis

Ap.1

50

Emilis Mlynarskis

Ap.1

117

Vytautas Montvila

Ap.1    Ap.2

694

Kazys Motuza

Ap.1

364

Jonas Nabažas

Ap.1

369

Juozas Naujalis ir Zofija Naujalytė-Didenkienė

Ap.1    Ap.2

363

Juozas Neimontas

Ap.1

165

Jonas Novakauskas

Ap.1

176

Mikalojus Novikas

Ap.1

180

Vaclovas Paketūras

Ap.1

170

Vytautas Paltanavičius

Ap.1

486

Gracijus Pauga

Ap.1

487

Eduardas Pilypaitis

Ap.1

451

Chaimas Potašinskas

Ap.1

237

Leonas Povilaitis

Ap.1

49

Ignas Prielgauskas

Ap.1

447

Eugenijus Puidokas

Ap.1

184

Rimvydas Racevičius

Ap.1

17

Antanas Račiūnas

Ap.1

181

Algimantas Raudonikis

Ap.1

365

Antanas Rekašius

Ap.1

488

Teisutis Saldauskas

Ap.1

111

Julius Sinius-Sinevičius

Ap.1

275

Liudvika Skalskytė-Šukevičienė

Ap.1

720

Pranas Sližys

Ap.1

644

Stasys Sližys

Ap.1

143

Saulius Sondeckis

Ap.1

585

Faustas Strolia

Ap.1

194

Juozas Strolia

Ap.1

599

Domas Svirskis

Ap.1

438

Anatolijus Šenderovas

Ap.1

489

Tadas Šernas

Ap.1

448

Bonifacas Šidiškis

Ap.1

47

Stasys Šimkus

Ap.1    Ap.2

449

Juozas Širvinskas

Ap.1

536

Tadas Šumskas

Ap.1

137

Jonas Švedas (1908 – 1971 m.)

Ap.1

757

Jonas Švedas (1927 – 1981 m.)

Ap.1

439

Vladas Švedas

Ap.1

36

Juozas Tallat-Kelpša

Ap.1

179

Pranas Tamošaitis

Ap.1

450

Mindaugas Tamošiūnas

Ap.1

490

Jonas Tamulionis

Ap.1

491

Povilas Tamuliūnas

Ap.1

187

Vygandas Telksnys

Ap.1

492

Mindaugas Urbaitis

Ap.1

704

Audronė Vainiūnaitė, Augustinas Vasiliauskas

Ap.1

68

Stasys Vainiūnas

Ap.1    Ap.2

629

Birutė Vainiūnaitė

Ap.1

368

Mikas Vaitkevičius

Ap.1

493

Genovaitė Vanagaitė

Ap.1

563

Kristina Vasiliauskaitė

Ap.1

740

Izidorius Vasyliūnas

Ap.1

333

Antanas Venckus

Ap.1

701

Vytautas Venckus

Ap.1

383

Zigmas Venckus

Ap.1

494

Laimis Vilkončius

Ap.1

543

Petras Vinkšnelis

Ap.1

705

Zigmas Virkšas

Ap.1

642

Dainius Trinkūnas

Ap.1

713

Boleslovas Zubrickas

Ap.1

26

Rimvydas Žigaitis

Ap.1

128

Vitas Žilius

Ap.1

783

Kęstutis Mikeliūnas

Ap.1

801

Birutė Prašmutaitė

Ap.1

KOLEKCIJOS

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

193

Muzikos kūrinių rankraščių kolekcija

Ap.1

43

Pavienių dokumentų rinkinys

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4    Ap.5

 

Pranešti apie netikslumus
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading