Literatūra

INSTITUCIJŲ FONDAI

KŪRYBINĖS SĄJUNGOS, JŲ ORGANIZACIJOS

Fondo nr. Pavadinimas Apyrašai
34 Lietuvos TSR rašytojų sąjunga (1943 – 1990 m.) Ap.1    Ap.2   Ap.3   Ap.4   Ap.7
622 Lietuvos TSR rašytojų sąjungos Kauno skyrius (1971 – 1990 m.) Ap.1
511 Lietuvos TSR rašytojų sąjungos grožinės literatūros propagandos biuras (1973 – 1990 m.) Ap.1
730 Lietuvos rašytojų sąjunga (nuo 1991 m.) Ap.1    Ap.2
710 Lietuvos rašytojų sąjungos personali įmonė Rašytojų klubas (nuo 1991 m.) Ap.1
501 Lietuvos TSR žurnalistų sąjunga (1957 – 1989 m.) Ap.1    Ap.2    Ap.4
734 Lietuvos žurnalistų sąjunga (nuo 1990 m.) Ap.1
74 TSRS literatūros fondo Lietuvos skyrius (1945 – 1989 m.) Ap.1    Ap.3    Ap.5
213 TSRS literatūros fondo Lietuvos skyriaus rašytojų klubas (1959 – 1969 m.) Ap.1

KULTŪROS DRAUGIJOS

Fondo nr. Pavadinimas Apyrašai
291 Vilniaus lietuvių meno ir literatūros draugija (1931 – 1940 m.) Ap.1

REDAKCIJOS

Fondo nr. Pavadinimas Apyrašai
45 Laikraščio „Literatūra ir menas“ redakcija (1946 – 1989 m.) Ap.1    Ap.2  
664 Savaitraščio „Literatūra ir menas“ redakcija (1990 – 1998 m.) Ap.1    Ap.2    Ap.4
115 Žurnalo „Genys“ redakcija (1955 – 1990 m.) Ap.1    Ap.2    Ap.3
589 „Genio“ žurnalo redakcija (1991 – 1998 m.) Ap.1
77 Žurnalo „Jaunimo gretos“ redakcija (1944 – 1986 m.) Ap.1    Ap.2
116 Žurnalo „Kultūros barai“ redakcija (1964 – 1991 m.) Ap.1    Ap.2
661 Uždaroji akcinė bendrovė „Kultūros barai“ (1992 – 1997 m.) Ap.2
135 Žurnalo „Meno saviveikla“ redakcija (1956 – 1966 m.) Ap.1    Ap.2 
79 Žurnalo „Moksleivis“ redakcija (1958 -1986 m.) Ap.1    Ap.2
287 Žurnalo „Nemunas“ redakcija (1967 – 1989 m.) Ap.1    Ap.2
28 Žurnalo „Pergalė“ redakcija (1949 – 1990 m.) Ap.1    Ap.2 
632 „Metų“ žurnalo redakcija (1991 – 1997 m.) Ap.1    Ap.2
564 Žurnalo „Santara“ redakcija (1989 – 1992 m.) Ap.1    Ap.2 
361 Žurnalo „Šluota“ redakcija (1958 – 1990 m.) Ap.1    Ap.2 
672 Uždaroji akcinė bendrovė „Šluota“ (1991 – 1998 m.) Ap.1
51 Žurnalo „Švyturys“ redakcija (1949 – 1990 m.) Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.5 
610 Leidybinė uždaroji akcinė bendrovė „Švyturys“ (1991 m.) Ap.2
83 Žurnalo „Tarybinė moteris“ redakcija (1951 – 1978 m.) Ap.1    Ap.2
554 Žurnalo „Vilnius“ redakcija (1978 – 1990 m.) Ap.1    Ap.2 
643 „Vilniaus“ žurnalo redakcija (1991 – 2000 m.) Ap.1    Ap.2

LEIDYKLOS

Fondo nr. Pavadinimas Apyrašai
23 Leidykla „Vaga“ (1940 – 1993 m.) Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4    Ap.5   Ap.6    Ap.7    Ap.8    Ap.10
683 Uždaroji akcinė bendrovė leidykla „Vaga“ (1992 – 2002 m.) Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.5
631 „Vyturio“ leidykla (1985 – 1989 m.) Ap.1    Ap.2    Ap.4    Ap.5    Ap.6
675 Uždaroji akcinė bendrovė „Vyturio“ leidykla (1990 – 2001 m.) Ap.1    Ap.2     Ap.4    Ap.5    Ap.6

ASMENŲ FONDAI

Fondo nr. Pavadinimas Apyrašai
395 Viktoras Alekna Ap.1    Ap.2
459 Vytautas Alseika (Alseikų šeimos fondas) Ap.1    Ap.2    Ap.3
283 Stasys Anglickis Ap.1
31 Jonas Avyžius Ap.1
335 Onė Baliukonytė Ap.1
216 Algimantas Baltakis Ap.1
106 Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas) Ap.1    Ap.2
224 Aleksandras Bauža Ap.1
725 Anatolijus Beriozovas, Irena Mikšytė Ap.1
1 Albinas Bernotas Ap.1
318 Vytautas Bičiūnas (Bičiūnų šeimos fondas) Ap.1
16 Vytautas Bložė Ap.1
9 Kazys Boruta Ap.1
611 Petras Bražėnas Ap.1
90 Bronė Buivydaitė Ap.1
679 Alfonsas Bukontas Ap.1
306 Vytautas Būda Ap.1
198 Julius Būtėnas Ap.1
14 Petras Būtėnas Ap.1    Ap.2
35 Aleksys Churginas Ap.1
496 Jonas Čekys Ap.1
230 Marijona Čilvinaitė Ap.1
794 Algimantas Čižauskas Ap.1
207 Antanas Dambrauskas Ap.1
327 Viktorija Daujotytė-Pakerienė Ap.1
681 Daunių šeima: Stasys Daunys, Vaidotas Daunys Ap.1    Ap.2
105 Vladas Dautartas Ap.1
73 Janina Degutytė Ap.1
5 Jonas Dovydaitis Ap.1
467 Valys Drazdauskas Ap.1
285 Paulius Drevinis Ap.1
357 Antanas Drilinga Ap.1
606 Alfonsas Dūdys Ap.1
12 Vincas Giedra Ap.1
407 Petras Gintalas Ap.1
591 Vytautas Girdzijauskas Ap.1
130 Viktoras Golovčineris Ap.1
604 Balys Gražulis Ap.1
190 Augustinas Gricius Ap.1    Ap.2
210 Matas Grigonis Ap.1
156 Juozas Grušas Ap.1
192 Aleksandras Gudaitis-Guzevičius Ap.1
138 Eugenijus Ignatavičius Ap.1
475 Gediminas Ilgūnas Ap.1
125 Kazys Inčiūra Ap.1
697 Gediminas Isokas Ap.1
671 Vytautas Jakelaitis Ap.1
787 Kazys Jankauskas Ap.1
400 Martynas Jankus Ap.1
60 Liūnė Janušytė Ap.1
565 Stasė Jasiūnaitė Ap.1
443 Viktoras Jocaitis Ap.1
690 Jokūbas Josadė Ap.1
362 Petras Juodelis Ap.1
593 Kleopas Jurgelionis Ap.1
748 Ričardas Kalytis Ap.1
13 Grigorijus Kanovičius Ap.1
500 Vytautas Kauneckas Ap.1
88 Aldona Kazanavičienė Ap.1
514 Bronislava Kerbelytė Ap.1
274 Petras Kežinaitis Ap.1
30 Kazys Kiela Ap.1
332 Juozas Kirkila Ap.1
134 Jonas Kirlys Ap.1
242 Halina Kobeckaitė Ap.1
398 Petras Kondratas Ap.1
96 Liudvikas Kondratovičius - Vladislovas Sirokomlė (Kondratavičių giminė) Ap.1
329 Marytė Kontrimaitė Ap.1
107 Jonas Krikščiūnas-Jovaras Ap.1
2 Kostas Kubilinskas Ap.1
428 Vincas Kuzmickas Ap.1
19 Romualdas Lankauskas Ap.1
110 Jonas Lapašinskas Ap.1
22 Adomas Lastas (Lastauskas, slap. Adomas Juodasis) Ap.1
296 Jonas Laurinavičius Ap.1
469 Adelė Lenartavičienė Ap.1
119 Alpas Liepsnonis (tikr. Alfonsas Kukanka) Ap.1    Ap.2
103 Aldona Liobytė Ap.1
25 Romualdas Lukinskas Ap.1
42 Juozas Macevičius Ap.1
277 Marija Macijauskienė Ap.1
3 Bronius Mackevičius Ap.1
663 Rapolas Mackonis Ap.1
234 Jonas Mačiukevičius Ap.1
139 Jonas Mačiulis Ap.1    Ap.2
226 Alfonsas Maldonis Ap.1
510 Pranas Mantvydas Ap.1
39 Justinas Marcinkevičius Ap.1
235 Anelius Markevičius Ap.1
598 Marcelijus Martinaitis ir Gražina Martinaitienė Ap.1
38 Marija Mašiotaitė - Urbšienė Ap.1
208 Anzelmas Matutis (tikr. Matulevičius) Ap.1
133 Eugenijus Matuzevičius Ap.1    Ap.2
231 Icchokas Meras  Ap.1
269 Ona Miciūtė-Šutovičienė Ap.1
27 Eduardas Mieželaitis Ap.1    Ap.2 
227 Jonas Mikelinskas Ap.1
620 Juozas Mikštas Ap.1
547 Ričardas Mikutavičius Ap.1
37 Viktoras Miliūnas Ap.1
686 Albertas Vytautas Misevičius Ap.1
298 Antanas Miškinis Ap.1
53 Vladas Mozūriūnas Ap.1
349 Kęstutis Nastopka Ap.1
201 Vladas Nausėdas  Ap.1
219 Vytautas Onaitis Ap.1
346 Antanas Pakalnis Ap.1
80 Violeta Palčinskaitė Ap.1
55 Justas Paleckis Ap.1
52 Juozas Paukštelis  Ap.1
11 Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Ap.1
211 Vytautas Petkevičius Ap.1
372 Juozas Petrulis  Ap.1
147 Kazys Plačenis  Ap.1
212 Algirdas Pocius Ap.1
41 Juozas Požėra Ap.1
761 Vytautas Radaitis  Ap.1
131  Ilja Rud-Gercovskis (Rudas) Ap.1
129  Kazys Saja Ap.1
280 Jurgis Savickis Ap.1
240 Benjaminas Sereiskis Ap.1
71 Ieva Simonaitytė  Ap.1
66 Vytautas Sirijos Gira Ap.1    Ap.2
96 Vladislovas Sirokomlė (Kondratavičių giminė) Ap.1
8 Algis Skinkys  Ap.1
265 Petras Skodžius Ap.1
4 Ramutė Skučaitė Ap.1
121 Mykolas Sluckis Ap.1
167 Adolfas Sprindis Ap.1
40 Vaidotas Spudas Ap.1
371 Vincas Stonis (tikr. Kazimieras Žitkus, Žitkevičius) Ap.1
660 Jonas Stonys Ap.1
202 Alfonas Sukovskis Ap.1
603 Valentinas Sventickas Ap.1
297 Salys Šemerys (tikr. Šmerauskas) Ap.1
388 Jonas Šiožinys Ap.1
228 Paulius Širvys Ap.1
724 Domijonas Šniukas Ap.1
325 Vilija Šulcaitė Ap.1
153 Teofilis Tilvytis Ap.1
236 Pranas Treinys Ap.1
373 Juozas Tumas-Vaižgantas Ap.1
263 Kazimieras Umbražiūnas Ap.1
542 Dominykas Urbas Ap.1    Ap.2
38 Marija Urbšienė-Mašiotaitė Ap.1
6 Dalia Urnevičiūtė Ap.1
209 Robertas Vadys Ap.1
78 Judita Vaičiūnaitė Ap.1
370 Valerija Valsiūnienė Ap.1
624 Eugenija Vengrienė Ap.1
668 Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė (Albertas Veščiūnas) Ap.1
397 Julija Vichert-Kairiūkštienė (Kairiūkščių šeima) Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4
408 Vytautas Vitkauskas Ap.1
104 Vincas Žilionis Ap.1
188 Aleksandras Žirgulys Ap.1    Ap.2
114 Albinas Žukauskas Ap.1
723 Vitas Žvirdauskas Ap.1
797 Lidija Šimkutė Ap.1
Pranešti apie netikslumus
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading