Kiti fondai

INSTITUCIJŲ FONDAI

KULTŪROS DRAUGIJOS

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

94

Meno ir kultūros draugija „Aidas“ (1919 – 1932 m.)

Ap.1

98

Panevėžio lietuvių meno ir mokslo draugija (1942 – 1944 m.)

Ap.1

291

Vilniaus lietuvių meno ir literatūros draugija (1931 – 1940 m.)

Ap.1

MOKYMO ĮSTAIGOS

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

527

Kauno Juozo Naujalio vidurinė meno mokykla (1965 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.2

579

Vilniaus aukštesnioji kultūros mokykla (1949 – 1993 m.)

Ap.1    Ap.5

KITOS ĮSTAIGOS

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

93

Kauno valstybinis kultūros muziejus (1920 – 1941 m.)

Ap.1    Ap.2

561

Lietuvos respublikiniai profsąjungų kultūros rūmai (1945 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.2

688

Viešoji įstaiga Profesinių sąjungų kultūros rūmai (1991 – 2001 m.)

Ap.1    Ap.2

112

Lietuvos TSR mokslinis metodinis kultūros centras (1941 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3

782

Lietuvos liaudies kultūros centras (1991 – 2006 m.)

Ap.1    Ap.3

707

Lietuvos TSR centrinių valstybinių archyvų mokslinė-informacinė biblioteka (1976 – 1989 m.)

Ap.1

708

Lietuvos archyvų biblioteka (1990 – 2000 m.)

Ap.1    Ap.2

300

Lietuvos valstybinis meno archyvas (1962 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3

600

Lietuvos literatūros ir meno archyvas (nuo 1991 m.)

Ap.1    Ap.2

739

Lietuvos kultūros fondas (1987 – 1991 m.)

Ap.1

718

Lietuvos menininkų rūmai (1990- 1998 m.)

Ap.1    Ap.3

509

Respublikinis paskaitų biuras (1948 – 1957 m.)

Ap.1

506

Sąjunginės autorių teisių agentūros Lietuvos respublikinis skyrius (1945 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.3

597

Vytauto Landsbergio fondas (nuo 1991 m.)

Ap.1

ASMENŲ FONDAI

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

756

Pranas Bieliauskas

Ap.1

475

Gediminas Ilgūnas

Ap.1

771

Vytautas Jakelaitis

Ap.1

205

Juozas Jurginis

Ap.1    Ap.2

712

Zigfridas Kalvaitis

Ap.1

792

Nastazija Keršytė

Ap.1

633

Viktoras Kutorga 

Ap.1

727

Jonas Paulius Lenktaitis

Ap.1

276

Aldona Matulaitytė

Ap.1    Ap.2

360

Michalina Meškauskienė

Ap.1

596

Jonas Rimkevičius

Ap.1

792

Nastazija Keršytė

Ap.1

ŠEIMŲ, GIMINIŲ FONDAI

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

459

Alseikų šeima: Vytautas Alseika, Danielius Alseika, Veronika Janulaitytė-Alseikienė, Marija Birutė Alseikaitė-Gimbutienė

Ap.1    Ap.2    Ap.3

318

Bičiūnų šeima: Vytautas Bičiūnas, Natalija Bičiūnienė, Jūratė Bičiūnaitė-Masiulienė, Danutė Masiulytė-Plechavičienė

Ap.1

726

Burokų šeima: Jūratė Marija Burokaitė, Augustinas Burokas, Marija Budrevičiūtė-Burokienė, Vincas Budrevičius

Ap.1

681

Daunių šeima: Stasys Daunys, Vaidotas Daunys

Ap.1    Ap.2

630

Jakavičių ir Šaltenių šeimos: Liudvikas Jakavičius, Gražina Jakavičiūtė-Šaltenienė, Liudas Jakavičius, Leonas Šaltenis, Jurgis Arnas Šaltenis, Kristina Dagmara Gražina Šaltenytė-Svilienė, Arnas Liudvikas Šaltenis

Ap.1

397

Kairiūkščių šeima: Halina Kairiūkštytė-Jacinienė, Vytautas Kairiūkštis, Juozas Kairiūkštis, Julija Vichert-Kairiūkštienė, Janina Kairiūkštytė-Tumėnienė, Antanas Tumėnas, Kazys Kairiūkštis, Vladas Kairiūkštis, Stasys Kairiūkštis, Aldona Kairiūkštytė-Dymnicka, Jonas Kairiūkštis, Liudas Dambrauskas

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4

646

Karnavičių šeima: Jurgis Karnavičius, Jurgis Karnavičius (sūnus)

Ap.1    Ap.2

96

Kondratavičių giminė: Liudvikas Kondratavičius (slap. Vladislovas Sirokomlė), Paulina Mitraševska-Kondratovič, Liudmila Kondratovič-Bylinska, Vsevolodas Vladislovas Bylinskis

Ap.1

351

Žygelių šeima: Balys Žygelis, Stasė Šimkutė-Žygelienė, Leokadija Belvertaitė-Kamuntavičienė-Žygelienė

Ap.1

KOLEKCIJOS

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

359

Jono Juknevičiaus Lietuvos TSR menininkų nuotraukų kolekcija

Ap.1

649

Lietuvos kultūros ministerijos scenos kūrinių tekstų kolekcija

Ap.1    Ap.2

696

Lietuvos radijo ir televizijos natotekos kolekcija

Ap.1   Ap.2   Ap.3   Ap.4   Ap.5   Ap.6

535

Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos vizų ir registracijos skyriaus ruoštų kultūros ir meno veikėjų kelionių į užsienį dokumentų rinkinys

Ap.1

416

Onos Pajedaitės Lietuvos TSR menininkų nuotraukų kolekcija

Ap.1

43

Pavienių dokumentų rinkinys

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4    Ap.5

702

Renginių dokumentų kolekcija

Ap.1

 

Pranešti apie netikslumus
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading