Žinynas

Žinynas, tai visų archyve saugomų fondų sąvadas, kuriame fondai skirstomi į 6 skyrius:

Valdymo institucijos  |  Literatūra  |  Dailė  |  Muzika  |  Teatras. Kinas  |  Kiti fondai

 

Kaip naudotis žinynu?

 

 

 

1. Fondo numeris;

2. Asmens, institucijos arba įstaigos, kurios dokumentai saugomi  fonde, pavadinimas;

3. Fondai skirtomi į apyrašus nuo 1 iki 10. Pirmasis apyrašas skirtas duomenims, susijusiems su asmens biografija, o jei tai institucija ar įstaiga - administraciniams dokumentams. Likusieji skirstomi pagal veiklos sritis ir saugojimo terminus.

 

 

 

 

Paspaudus ant norimo fondo apyrašo, kitame puslapyje atsidarys fondo apyraše saugomų bylų sąrašas:

 

 

 

1. Fondo apyrašą sudaro teminių dokumentų rinkiniai - bylos, žymimos b raide;

2. Trumpas aprašymas apie byloje saugomą dokuemntų rinkinį ir jo temą;

3. Dokumento fizinės išvaizdos aprašymas;

4. Chronologinės ribos, žyminčios dokumentų, esančių byloje sukūrimo laikotrapį;

5. Lapų, esančių byloje, skaičius;

6. Papildoma informacija.

 

 

 
 

 

rEMIANTIS AUKŠČIAU pateikta INFORMACIJA, GALIMA TIKSLIAI NURODYTI KIEKVIENO DOKUMENTO ŠIFRĄ

 

 

 

Pavyzdžiui, dokumento numerį F.273 Ap.1 B.138 L.16 galima iššifruoti taip:

 Fondo numeris 273

 Apyrašo numeris 1

 Bylos numeris 138

 Lapo numeris 16

 

Pranešti apie netikslumus
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading