Literature

INSTITUTIONS

CREATIVE COMMUNITIES, ORGANISATIONS

Fond No.

Title

Series

34

Lietuvos TSR rašytojų sąjunga (1943 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.2   Ap.3   Ap.4   Ap.7

622

Lietuvos TSR rašytojų sąjungos Kauno skyrius (1971 – 1990 m.)

Ap.1

511

Lietuvos TSR rašytojų sąjungos grožinės literatūros propagandos biuras (1973 – 1990 m.)

Ap.1

730

Lietuvos rašytojų sąjunga (nuo 1991 m.)

Ap.1    Ap.2

710

Lietuvos rašytojų sąjungos personali įmonė Rašytojų klubas (nuo 1991 m.)

Ap.1

501

Lietuvos TSR žurnalistų sąjunga (1957 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.4

734

Lietuvos žurnalistų sąjunga (nuo 1990 m.)

Ap.1

74

TSRS literatūros fondo Lietuvos skyrius (1945 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.3    Ap.5

213

TSRS literatūros fondo Lietuvos skyriaus rašytojų klubas (1959 – 1969 m.)

Ap.1

CULTURAL COMMUNITIES

Fond No.

Title

Series

291

Vilniaus lietuvių meno ir literatūros draugija (1931 – 1940 m.)

Ap.1

EDITORIAL BOARDS

Fond No.

Title

Series

45

Laikraščio „Literatūra ir menas“ redakcija (1946 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.2  

664

Savaitraščio „Literatūra ir menas“ redakcija (1990 – 1998 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.4

115

Žurnalo „Genys“ redakcija (1955 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3

589

„Genio“ žurnalo redakcija (1991 – 1998 m.)

Ap.1

77

Žurnalo „Jaunimo gretos“ redakcija (1944 – 1986 m.)

Ap.1    Ap.2

116

Žurnalo „Kultūros barai“ redakcija (1964 – 1991 m.)

Ap.1    Ap.2

661

Uždaroji akcinė bendrovė „Kultūros barai“ (1992 – 1997 m.)

Ap.2

135

Žurnalo „Meno saviveikla“ redakcija (1956 – 1966 m.)

Ap.1    Ap.2 

79

Žurnalo „Moksleivis“ redakcija (1958 -1986 m.)

Ap.1    Ap.2

287

Žurnalo „Nemunas“ redakcija (1967 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.2

28

Žurnalo „Pergalė“ redakcija (1949 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.2 

632

„Metų“ žurnalo redakcija (1991 – 1997 m.)

Ap.1    Ap.2

564

Žurnalo „Santara“ redakcija (1989 – 1992 m.)

Ap.1    Ap.2 

361

Žurnalo „Šluota“ redakcija (1958 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.2 

672

Uždaroji akcinė bendrovė „Šluota“ (1991 – 1998 m.)

Ap.1

51

Žurnalo „Švyturys“ redakcija (1949 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.5    

610

Leidybinė uždaroji akcinė bendrovė „Švyturys“ (1991 m.)

Ap.2

83

Žurnalo „Tarybinė moteris“ redakcija (1951 – 1978 m.)

Ap.1    Ap.2

554

Žurnalo „Vilnius“ redakcija (1978 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.2 

643

„Vilniaus“ žurnalo redakcija (1991 – 2000 m.)

Ap.1    Ap.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUBLISHERS

Fond No.

Title

Series

23

Leidykla „Vaga“ (1940 – 1993 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4    Ap.5 

Ap.6    Ap.7    Ap.8    Ap.10

683

Uždaroji akcinė bendrovė leidykla „Vaga“ (1992 – 2002 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.5

631

„Vyturio“ leidykla (1985 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.4    Ap.5    Ap.6

675

Uždaroji akcinė bendrovė „Vyturio“ leidykla (1990 – 2001 m.)

Ap.1    Ap.2     Ap.4    Ap.5    Ap.6

PERSONS' FONDS

Fond No.

Title

Series

395

Viktoras Alekna

Ap.1    Ap.2

459

Vytautas Alseika (Alseikų šeimos fondas)

Ap.1    Ap.2    Ap.3

283

Stasys Anglickis

Ap.1

31

Jonas Avyžius

Ap.1

335

Onė Baliukonytė

Ap.1

216

Algimantas Baltakis

Ap.1

106

Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas)

Ap.1    Ap.2

224

Aleksandras Bauža

Ap.1

725

Anatolijus Beriozovas, Irena Mikšytė

Ap.1

1

Albinas Bernotas

Ap.1

318

Vytautas Bičiūnas (Bičiūnų šeimos fondas)

Ap.1

16

Vytautas Bložė

Ap.1

9

Kazys Boruta

Ap.1

611

Petras Bražėnas

Ap.1

90

Bronė Buivydaitė

Ap.1

679

Alfonsas Bukontas

Ap.1

306

Vytautas Būda

Ap.1

198

Julius Būtėnas

Ap.1

14

Petras Būtėnas

Ap.1    Ap.2

35

Aleksys Churginas

Ap.1

496

Jonas Čekys

Ap.1

230

Marijona Čilvinaitė

Ap.1

794

Algimantas Čižauskas

Ap.1

207

Antanas Dambrauskas

Ap.1

327

Viktorija Daujotytė-Pakerienė

Ap.1

681

Daunių šeima: Stasys Daunys, Vaidotas Daunys

Ap.1    Ap.2

105

Vladas Dautartas

Ap.1

73

Janina Degutytė

Ap.1

5

Jonas Dovydaitis

Ap.1

467

Valys Drazdauskas

Ap.1

285

Paulius Drevinis

Ap.1

357

Antanas Drilinga

Ap.1

606

Alfonsas Dūdys

Ap.1

12

Vincas Giedra

Ap.1

407

Petras Gintalas

Ap.1

591

Vytautas Girdzijauskas

Ap.1

130

Viktoras Golovčineris

Ap.1

604

Balys Gražulis

Ap.1

190

Augustinas Gricius

Ap.1    Ap.2

210

Matas Grigonis

Ap.1

156

Juozas Grušas

Ap.1

192

Aleksandras Gudaitis-Guzevičius

Ap.1

138

Eugenijus Ignatavičius

Ap.1

475

Gediminas Ilgūnas

Ap.1

125

Kazys Inčiūra

Ap.1

697

Gediminas Isokas

Ap.1

671

Vytautas Jakelaitis

Ap.1

787

Kazys Jankauskas

Ap.1

400

Martynas Jankus

Ap.1

60

Liūnė Janušytė

Ap.1

565

Stasė Jasiūnaitė

Ap.1

443

Viktoras Jocaitis

Ap.1

690

Jokūbas Josadė

Ap.1

362

Petras Juodelis

Ap.1

593

Kleopas Jurgelionis

Ap.1

748

Ričardas Kalytis

Ap.1

13

Grigorijus Kanovičius

Ap.1

500

Vytautas Kauneckas

Ap.1

88

Aldona Kazanavičienė

Ap.1

514

Bronislava Kerbelytė

Ap.1

274

Petras Kežinaitis

Ap.1

30

Kazys Kiela

Ap.1

332

Juozas Kirkila

Ap.1

134

Jonas Kirlys

Ap.1

242

Halina Kobeckaitė

Ap.1

398

Petras Kondratas

Ap.1

96

Liudvikas Kondratovičius - Vladislovas Sirokomlė (Kondratavičių giminė)

Ap.1

329

Marytė Kontrimaitė

Ap.1

107

Jonas Krikščiūnas-Jovaras

Ap.1

2

Kostas Kubilinskas

Ap.1

428

Vincas Kuzmickas

Ap.1

19

Romualdas Lankauskas

Ap.1

110

Jonas Lapašinskas

Ap.1

22

Adomas Lastas (Lastauskas, slap. Adomas Juodasis)

Ap.1

296

Jonas Laurinavičius

Ap.1

469

Adelė Lenartavičienė

Ap.1

119

Alpas Liepsnonis (tikr. Alfonsas Kukanka)

Ap.1    Ap.2

103

Aldona Liobytė

Ap.1

25

Romualdas Lukinskas

Ap.1

42

Juozas Macevičius

Ap.1

277

Marija Macijauskienė

Ap.1

3

Bronius Mackevičius

Ap.1

663

Rapolas Mackonis

Ap.1

234

Jonas Mačiukevičius

Ap.1

139

Jonas Mačiulis

Ap.1    Ap.2

226

Alfonsas Maldonis

Ap.1

510

Pranas Mantvydas

Ap.1

39

Justinas Marcinkevičius

Ap.1

235

Anelius Markevičius

Ap.1

598

Marcelijus Martinaitis ir Gražina Martinaitienė

Ap.1

38

Marija Mašiotaitė - Urbšienė

Ap.1

208

Anzelmas Matutis (tikr. Matulevičius)

Ap.1

133

Eugenijus Matuzevičius

Ap.1    Ap.2

231

Icchokas Meras

Ap.1

269

Ona Miciūtė-Šutovičienė

Ap.1

27

Eduardas Mieželaitis

Ap.1    Ap.2

227

Jonas Mikelinskas

Ap.1

620

Juozas Mikštas

Ap.1

547

Ričardas Mikutavičius

Ap.1

37

Viktoras Miliūnas

Ap.1

686

Albertas Vytautas Misevičius

Ap.1

298

Antanas Miškinis

Ap.1

53

Vladas Mozūriūnas

Ap.1

349

Kęstutis Nastopka

Ap.1

201

Vladas Nausėdas

Ap.1

219

Vytautas Onaitis

Ap.1

346

Antanas Pakalnis

Ap.1

80

Violeta Palčinskaitė

Ap.1

55

Justas Paleckis

Ap.1

52

Juozas Paukštelis

Ap.1

11

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Ap.1

211

Vytautas Petkevičius

Ap.1

372

Juozas Petrulis

Ap.1

147

Kazys Plačenis

Ap.1

212

Algirdas Pocius

Ap.1

41

Juozas Požėra

Ap.1

761

Vytautas Radaitis

Ap.1

131

Ilja Rud-Gercovskis (Rudas)

Ap.1

129

Kazys Saja

Ap.1

280

Jurgis Savickis

Ap.1

240

Benjaminas Sereiskis

Ap.1

71

Ieva Simonaitytė

Ap.1

66

Vytautas Sirijos Gira

Ap.1    Ap.2

96

Vladislovas Sirokomlė (Kondratavičių giminė)

Ap.1

8

Algis Skinkys

Ap.1

265

Petras Skodžius

Ap.1

4

Ramutė Skučaitė

Ap.1

121

Mykolas Sluckis

Ap.1

167

Adolfas Sprindis

Ap.1

40

Vaidotas Spudas

Ap.1

371

Vincas Stonis (tikr. Kazimieras Žitkus, Žitkevičius)

Ap.1
 660

 Jonas Stonys

 Ap.1
 202

 Alfonas Sukovskis

 Ap.1
 603

 Valentinas Sventickas

 Ap.1
297  Salys Šemerys (tikr. Šmerauskas)  Ap.1
388

 Jonas Šiožinys

 Ap.1
 228  Paulius Širvys  Ap.1
 724

 Domijonas Šniukas

 Ap.1
 325

 Vilija Šulcaitė

 Ap.1
153

Teofilis Tilvytis

Ap.1
236

Pranas Treinys

Ap.1
373

Juozas Tumas-Vaižgantas

Ap.1
263

Kazimieras Umbražiūnas

Ap.1
542

Dominykas Urbas

Ap.1    Ap.2
38

Marija Urbšienė-Mašiotaitė

Ap.1
 6  Dalia Urnevičiūtė Ap.1
 209  Robertas Vadys Ap.1
 78  Judita Vaičiūnaitė Ap.1
 370  Valerija Valsiūnienė Ap.1
 624  Eugenija Vengrienė Ap.1
 668  Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė (Albertas Veščiūnas) Ap.1
 397  Julija Vichert-Kairiūkštienė (Kairiūkščių šeima) Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4
 408  Vytautas Vitkauskas Ap.1
104 Vincas Žilionis Ap.1
188 Aleksandras Žirgulys Ap.1    Ap.2
114 Albinas Žukauskas Ap.1
723 Vitas Žvirdauskas Ap.1
*reportbug_link*
*report_name*
*report_email*
*report_description*
Loading