D.U.K.

Kokia yra svetainės „Kultūros archyvai“ autorių ir gretutinių teisių politika?

 Visa puslapyje esanti informacija parengta remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu (toliau – ATGTĮ). Nr. XII-2708, 2016-11-03.


Kas yra kūrinys?

Tai originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos (ATGTĮ 2 straipsnio 19 dalis).


Kas yra ATO?

Autorinių teisių objektas (ATO) - originalus literatūros, mokslo ir meno kūrinys, kuris yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas (ATGTĮ 4 straipsnio 1 dalis).


Kas yra GTO?

Gretutinių teisių objektas (GTO)  – tiek tiesioginis (gyvas atlikimas), tiek į garso ar audiovizualinę laikmeną įrašytas kūrinio atlikimas, fonograma, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmasis įrašas, transliuojančiosios organizacijos radijo ir (ar) televizijos transliacija (ATGTĮ 2 straipsnio 11 dalis).


Kam galioja autorių teisės?

Visi kūrybinės veiklos rezultatai yra autorių teisių objektai. Jei kūrinio autorius nėra žinomas, jam vis tiek galioja autorių teisės.


Ar galiu užsisakyti skaitmeninę kopiją dokumento, kuris yra ATO arba GTO?

Tokių dokumentų skaitmenines kopijas galima užsisakyti tik gavus sutikimą iš autoriaus teisių arba gretutinių teisių subjekto.


Kaip gauti leidimą ar licenciją, suteikiančią teisę naudoti kūrinio ar gretutinių teisių objekto kopijas? 

Leidimus ir licencijas suteikia asociacijos LATGA ir AGATA. Norint gauti leidimą iš asociacijos LATGA, reikia susirasti kūrinio autorių sąrašuose ir užpildyti LATGA svetainėje pateikiamą prašymąNorint gauti leidimą iš asociacijos AGATA, reikia kreiptis į AGATA muzikos licencijų skyriaus specialistus. Jei šios autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos neadministruoja jums aktualaus kūrinio autoriaus ar gretutinių teisių, leidimą naudoti kopijas turite gauti tiesiogiai iš autorinių ar gretutinių teisių subjekto.


Kas yra LATGA?

LATGA - yra autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija, kuri kolektyviai administruoja įvairių sričių autorių teisių turėtojų teises, renka ir paskirsto autorinį atlyginimą už kūrinių panaudojimą, koordinuoja asociacijos narių veiklą, užtikrina kuo platesnį Lietuvos ir užsienio autorių kūrinių panaudojimą, užkerta kelią autorių teisių pažeidimams. Asociacija LATGA administruoja šių meno sričių autorių teises: muzikos, vizualiųjų menų, audiovizualinių menų, dramos, literatūros.


Kas yra AGATA?

Organizacija, kuri rūpinasi atlikėjų teisių įgyvendinimu Lietuvoje, aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime ir vykdo visuomenės švietimo veiklą intelektinės nuosavybės teisės srityje. Taip pat AGATA savo vardu išduoda licencijas visiems muzikos naudotojams, surenka atlyginimą atlikėjams ir muzikos leidėjams už jų muzikos įrašų transliavimą, retransliavimą ir viešą paskelbimą bei jį paskirsto pagal naudotojų pateiktas ataskaitas.


Kas yra autoriaus teisių subjektas?

Autoriaus teisių subjektas – autorius, kitas fizinis arba juridinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, šio įstatymo nustatytais atvejais turintys išimtines turtines autoriaus teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, kuriems perėjo išimtinės turtinės autoriaus teisės (autoriaus teisių perėmėjas), (ATGTĮ 2 straipsnio 2 dalis).


Kas yra gretutinių teisių subjektas?

Gretutinių teisių subjektas – atlikėjas, fonogramos gamintojas, transliuojančioji organizacija, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojas, kitas fizinis arba juridinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, šio įstatymo nustatytais atvejais turintys išimtines gretutines teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, kuriems perėjo išimtinės gretutinės teisės (gretutinių teisių perėmėjas). (ATGTĮ 2 straipsnio 11 dalis).


Koks yra autorių turtinių teisių galiojimo terminas?

Autoriaus turtinės teisės galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties, nepaisant kūrinio teisėto viešo paskelbimo datos (ATGTĮ 30 straipsnio 1 dalis).


Koks yra autorių neturtinių teisių galiojimo terminas?

Autoriaus asmeninės neturtinės teisės saugomos neterminuotai. (ATGTĮ 30 straipsnio 2 dalis).

Pranešti apie netikslumus
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading